International Kvindekonference Beijing 1995

Beijing-handlingsplanen  http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/plat1.htm

Flere hundrede deltagere i Nordisk Forum i Turku deltog også i den fjerde internationale kvindekonference i Beijing og Huairou i 1995. Den resulterende rapport, Beijing-handlingsprogrammet, der understreger de tolv områder:

 • fattigdom blandt kvinder
 • uddannelse
 • sundhedspleje og relaterede tjenester
 • Vold mod kvinder
 • virkningerne af væbnede og andre konflikter på kvinder
 • ulighed i økonomiske strukturer og praksis
 • ulighed i fordelingen af ​​magt og beslutningstagning
 • utilstrækkelige mekanismer til at støtte kvindelige udvikling
 • kvinders menneskerettigheder
 • adgang til og deltagelse i alle kommunikationssystemer
 • uligheder i forvaltningen af ​​naturressourcer og miljøbeskyttelse
 • diskrimination og vold mod pigers rettigheder

En femte internationale kvinders konference vil ikke blive organiseret i 2005. I stedet evalueret erklæringen og Beijing-handlingsplanen på tre niveauer:

1) Kommissionen for Kvinders status (Kommissionen for Kvinders Status – CSW) behandlede sagen på sit niogfyrrende session i marts 2004. Resuméet var baseret på en analyse af resultaterne af et spørgeskema rundsendt på regeringsniveau.  2) FN Økonomiske og Sociale Kommissionen (ECOSOC) vil behandle sagen på flere globale konferencer.  3) Yderligere politiske emner kan behandles i FNs tresindstyvende generalforsamling.