Patriarkatets absurditeter

Patriarkatets absurditeter – samlet af ProfHskyrmannen

Patriarkatets absurditeter 1 Patriarkatets absurditeter 2
Der findes et godt princip, som omfatter lyset, verdensordnen og MANDEN. Og et ondt princip, som omfatter mørke, kaos og KVINDENPytagaros

Pythagoras

 

 

Axel Tofte 2KVINDEN har tillokkende kønslige kendetegn som smil og latter, og for at disse kendetegn skal komme til deres ret, har NATUREN desuden udstyret hende med pyntesyge og forfængelighed, koketteri og en skinsyg kappelyst over for sine egne kønsfæller (Aksel Tofte 1942).
Patriarkatets absurditeter 3 Patriarkatets absurditeter 4 
Frantz_Howitz_1828-1912For at en for stor anstrengelse af hjernen ikke skal få uheldig indflydelse på udviklingen af indre organer, frarådes KVINDEN svømning, riden, bicycleren, idet alle disse indeholder visse gynækologiske farer. Ved at følge mit råd, får vi måske færre kvindelige studenter, guvernanter og forfatterinder opklækkede, men jer tror forvist, at der bliver flere sunde hustruer og mødre (Frantz Howitz 1882) Som i legemsbygning udvikler KVINDEN sig også mindre i åndelig henseende end MANDEN, og er i flere retninger beslægtet med BARNET (Aksel Tofte 1942)

fuckfinger colourbox

 

Patriarkatets absurditeter 5  Patriarkatets absurditeter 6 
Cesare_Lombroso-scan_by_Alejandro_Linconao-2012KVINDEN står på et så lavt udviklingstrin, at det ikke lader sig gøre for hende at degenerere (Lombroso, kriminolog)

 

Foruden avlingsdriften danner længslen efter passiv hengivelse, efter at spille rollen som det underkastede, overvundne og besejrede OFFER en hovedbestanddel ved KVINDEN’s normale kønsdrift (August Ford 1937)August ford
Patriarkatets absurditeter 7  Patriarkatets absurditeter 8 
For mange kvinder betyder klimakteriet afslutningen på et virksomt liv. Da de har overlevet deres æggestokke, har de også overlevet deres egen nytte som mennesker

(D. Ruben)IMG_3130

 

freudKVINDER der stræber efter magt, lider af en fejlslagen karakterudvikling, et såkaldt mandlighedskompleks, der stammer fra, at de i en tidlig livsfase har fortrængt kastrationen, og det således er mislykkedes for dem at acceptere deres naturlige mindreværd(Freud)