Om ProfH

– DE PROFESSIONELLE HEKSEMEDUSA

Vi er en gruppe kvinder, der kalder os ”De Professionelle Hekse” – ProfH.

Vi har vores rødder i 70’ernes kvindebevægelse. Vi ønsker at skabe kvindebilleder, der ikke er defineret af mænd, men som tager udgangspunkt i kvinders liv i dag. Vi vil bryde grænser, fortsætte kvindekampen, og inddrage kvinders mangfoldighed – en mangfoldighed som af patriarkatet altid er blevet oplevet som truende, uregerlig og kaotisk. Derfor også sammenligningen med datidens kvinder, der fik stemplet ”hekse”.

 

MEDUSAetablering

Vibeke Høeg

Vibeke Høeg

Tove Jensen

Tove Jensen

 

 

 

 

IMG_1469

Lise Loft Lauritzen

Else 2007

Else Slange

IMG_0074

Lone Grann

Jette Pedersen

Jette Pedersen

Elisabeth Grüner

 

 

 

 

We are a group of women who call ourselves The Professional Witches – ProfH.

We have our roots in the women’s movement of the seventies. We want to create images of women that aren’t defined by men, but have their origin in women’s present lives. We want to break the barrier’s, continue the women’s struggle and count on women’s many facets – the facets that always by the patriarchs have been experienced as threatening, unregulated and chaotic.